o nás

Rok 2009, ekonomická krize byla v plném proudu a stavebnictví bylo jedním z nejvíce zasažených oborů. To nevypadá jako dobré načasování pro založení firmy v oblasti realizací interiérů.
My jsme do toho šli, a to s tím, že chceme klást důraz na poctivé řemeslo při realizaci, velmi dobrou přípravu v projekci a na výbornou kvalitu dodávaného zboží. 

Zpočátku jsme byli zaměřeni na návrhy a realizaci koupelen a na prodej a pokládku obkladů a dlažby. Koupelny považujeme za jedny z nejsložitějších částí interiéru, potkává se zde několik řemesel na malém prostoru. Koupelny nás naučily preciznosti a důrazu na detaily, které nyní zúročujeme při realizacích celých staveb. 
Jako jedni z prvních jsme začali pracovat s velkoformátovými dlažbami o velikosti 320x160 cm. 
Rozšíření naší působnosti z koupelen na celkové interiéry bylo dalším přirozeným krokem. Motivovali nás k němu naši klienti, kteří byli spokojení s naší prací na koupelnách a požadovali po nás také realizaci dalších částí svého domu či bytu. Přirozeným vývojem jsme tak dospěli k současnému stavu, kdy dodáváme a stavebně realizujeme komplexní interiéry a jsme schopni uspokojit nejnáročnější klienty.
Vždy jsme kladli nejvyšší důraz na kvalitu provedení naší práce, na řešení detailů a zároveň na funkčnost celku.
Máme v týmu zkušené řemeslníky ze všech profesí, kteří s námi už roky procházejí našimi realizacemi.
Klademe důraz na přípravu a organizaci stavby, projektovou dokumentaci zpracováváme v programu AutoCAD.
Koordinujeme stavbu tak, aby na sebe jednotlivé profese hladce navazovaly. Často také zajišťujeme koordinaci celé stavby z pozice generálního dodavatele interiéru.
V roce 2015 jsme rozšířili svou působnost také do Prahy, kde máme showroom, ve kterém se potkáváme s klienty při výběru materiálů.
Největší odměnou a potvrzením toho, že naše zaměření na kvalitu je správou cestou, jsou pro nás spokojení klienti a kladné reference, které od nich získáváme.

Budeme dělat vše pro to, aby to tak zůstalo i nadále.